Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

Дэлхийн хамгийн баян эрхмүүдийн хөрөнгө нэмэгджээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Дэлхийн хамгийн баян эрхмүүдийн хөрөнгө нэмэгджээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ

БНХАУ Covid19-ийн халдварт өвчний аюулын өндөр, дунд түгшүүр зарласан нэг ч бүс нутаггүй болж байна

Хятадын Шинжлэх ухаан, технологийн музей дахин нээгдлээ