Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

“Токио-2020” олимпийн наадам хойшлогдлоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

“Токио-2020” олимпийн наадам хойшлогдлоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

КОВИД-19-ийн үед хүүхдээ хэрхэн анхаарах вэ?

Хямралт нөхцөлд хүүхдээ эерэгээр хүмүүжүүлэх 3 алхам

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо

Ө.Долгормаа: Энгийн зааланд, фитнесст хоёр цаг хичээллэхэд хүний биеийн 50 хувь нь л ажилладаг

Гадаад бөхчүүдийг эх орондоо харихыг хориглолоо