Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан энэ сарын 27-нд болно

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан энэ сарын 27-нд болно

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо

А.Пүрэвсүрэн: Хөдөлмөр, аюулгүй ажиллагааны журам зөрчиж, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах гэмт хэрэг үйлдэгдэж байна

Х.Бат-Ялалтыг шүүх хурал хойшиллоо