Энэ сарын 6-10-ныг хүртэлх теле хичээлийн хуваарь

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

Ажлын ярилцлагын өмнө сандралыг багасгаж, тайвшрах 7 арга

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ажлын ярилцлагын өмнө сандралыг багасгаж, тайвшрах 7 арга

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

БҮТ: Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хуваарийг одоогоор батлаагүй

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа

Сурагчдын теле-хичээлд үнэлгээ хийж чанар хүртээмжийг сайжруулна

Ё.Баатарбилэг: Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээрийг есдүгээр сарын 1-ийг хүртэл хойшлууллаа